TRETIE KOLO POHOVORU - AC/DC?

9. mája 2024 pomocou
TRETIE KOLO POHOVORU - AC/DC?
Ing. Marianna Štrbíková, Marianna Štrbíková

AC/DC - nie, nie je to názov hardrockovej kapely. Znamená Assessment Centrum / Development Centrum. Zatiaľ čo, Development Centrum sa týka už zamestnancov v pracovnom pomere, tak Assessment Centrum môže byť súčasť výberového konania. Poďme pekne postupne.

Čo sa deje v treťom kole pohovoru? Tretie kolo pohovoru sa zvyčajne týka seniórnejších pozícii, alebo pozícií, kde treba viac odborných vedomostí, skúseností a pod. Kandidát sa stretáva s vyššie postaveným manažérom. Jednoduchšie povedané s nadriadeným kandidátovho potencionálneho šéfa. Pohovor môže prebiehať v podobnom duchu ako druhé kolo. V každom prípade ani toto, možno posledné kolo, by ho kandidát nemal podceniť.

Súčasťou tretieho výberového konania môže byť aj takzvané „ACčko“ teda Assessment Centrum. Cieľom ACčka je porovnať určité zručnosti u viacerých kandidátov. Často sú to napríklad vyjednávacie, či predajné schopnosti. Všetci vybraní kandidáti zvyčajne dostanú na „domácu úlohu“ vypracovať konkrétne zadanie, ktoré do určitého dátumu pošlú späť na HR. Zadania môžu byť na rôznu tému od matematických úloh, čítanie dát z Excelu, cez návrhy rôznych riešení po SWOT analýzu, atď. Následne na Assessment Centre sa kandidát spoločne so zástupcami spoločnosti k svojmu vypracovaniu vráti, prezentuje ho alebo určitým spôsobom „obhajuje“. Súčasťou ACčka môžu byť aj iné, ďalšie zadania, ktoré sa kandidát dozvie priamo na stretnutí. Často sú to rôzne hrané úlohy, kde spoločnosť opäť zisťuje isté kompetencie kandidáta.

Netreba zabudnúť, že Assessment Centra sa zúčastňujú iba tí najlepší z najlepších kandidátov. Rovnako ako na olympiáde, aj tam idú najlepší z najlepších súťažiacich a medailu môže vyhrať iba jeden - ten najlepší. Pardon, v našom prípade pracovnú ponuku získa práve TÁ / TEN, ktorý najlepšie zvládne finálne kolo výberového konania.

 

Som Marianna Štrbíková

  • konzultantka čínskej metafyziky - techniky BAZI a  Mian Xiang
  • profesionálna koučka, členka SAKo
  • kariérna poradkyňa a mentorka, členka ALKP
  • HR konzultantka

Úspešne klientov pripravím na pracovný pohovor. Pomáham im spoznať samých seba a nájsť cestu k spokojnému životu. ZdieľaJ tento príspevok
Archivovať