ČO JE KOUČING?

Koučing je rozhovor


vedený špecifickým spôsobom, počas ktorého si jasnejšie uvedomíte vlastnú situáciu a môžete sa rozhodnúť, ako budete ďalej postupovať a akými hodnotami sa budete riadiť. Niekedy stačí jeden rozhovor, aby ste si uvedomili, čo je pre Vás najdôležitejšie a čo urobíte, aj ako budete postupovať v dlhodobom horizonte. Častejšie však treba viac rozhovorov v priebehu pol roka až roka, aby ste dosiahli takú zmenu vo svojom živote alebo zamestnaní, ktorú považujete za uspokojivú.

Zdroj: Koučovanie podľa pyramídy, Zuzana Karpinská a Denisa Kmecová, 2017


Koučing je v súčasnosti jedna z najefektívnejších metód osobného rozvoja. V minulosti bol primárne spájaný s vrcholovým manažmentom, prípadne športovcami. Dnes ho využívajú nielen vrcholoví manažéri, špecializovaní pracovníci, ale aj ženy po materskej alebo v čase, kedy uvažujú o zmene. Koučing je vhodný aj pre študentov, ktorí rozmýšľajú kam smerovať svoje kroky po skončení školy, alebo už premýšľajú o svojej budúcej kariére. 

Koučing je univerzálny nástroj, ktorý sa dá aplikovať v rôznych životných situáciách. Je krásne, že sa pozerá do budúcnosti, pomáha koučovanému pri nachádzaní zdrojov, na ktorých základe si potom urobí akčný plán, ktorý mu následne pomôže ujasniť, ktorý krok urobí ako prvý, druhý až sa dostane k svojmu vysnívanému cieľu.

Kouč neradí, neorganizuje, nepredkladá riešenia, ale sprevádza koučovaného, verí v jeho potenciál a vhodnými otázkami podporuje jeho cestu k cieľu. Existuje mnoho škôl a metód, ktoré sa v koučingu používajú.


Koučing

Koučing umožňuje jednotlivcovi v relatívne 

krátkom čase a väčšou efektivitou 

dosiahnuť všetky jeho ciele 

a nájsť riešenia na situácie, s ktorými 

si sám nevie dať rady.


Stretnutie online

Kontaktuj ma