KTO SOM

Volám sa Marianna Štrbíková. Viac ako 20 rokov som pracovala na oddelení ľudských zdrojov. Dnes som konzultantka čínskej metafyziky, primárne techniky BAZI, certifikovaná koučka a kariérna poradkyňa, HR konzultantka. 

Súčasťou čínskej metafyziky okrem techniky BAZI sú aj Feng Shui, Yi Jing, Date Selection, Qi Men Dun Jia a Mian Xiang. Mojím koníčkom je práve technika BAZI, ktorú som vyštudovala v Malajzii. Vďaka tejto technike pomáham svojim klientom spoznať ich silné stránky, ako aj miesta na seba rozvoj, spoločne pre nich nachádzame vhodné kariérne uplatnenie a oveľa viac.


Počas môjho pôsobenia na oddelení ľudských zdrojov som okrem iného obsadzovala voľné pozície naprieč celou spoločnosťou. Často som stretla zaujímavého kandidáta, ktorý jednoducho nevedel "predať" svoje skúsenosti, prípadne podcenil prípravu na pohovor. V takýchto prípadoch mi často pri rozhodovaní o vhodnosti kandidáta na pozíciu pomohli moje vedomosti z BAZI

Marianna Štrbíková

Po absolvovaní kurzu Business Coach na Business Coaching College v Bratislave som mala možnosť zacítiť silu koučingu. Na koučingu je krásne, že pýtaním sa tých správnych otázok a použitím správnej techniky, si koučovaný vie sám nájsť odpovede na svoje otázky. Páči sa mi ten moment „svietenia baterkou" a záblesk v očiach klienta, keď zrazu objaví miesta, ktoré mu boli skryté.

V súčasnosti ako členka SAKo (Slovenskej asociácie koučov) a ALKP (Asociácie lektorov a kariérnych poradcov) neustále pracujem na rozširovaní svojich zručností kouča a kariérneho poradcu.


Spojením koučingu, kariérneho poradenstva a techniky BAZI pomáham:

• tínedžerovi a jeho rodičom pri riešení dôležitej otázky kam po skončení základnej, strednej alebo vysokej školy


• jednotlivcovi spoznať svoju jedinečnosť, charakterové vlastnosti, silné stránky a nasmerovať jeho kariérne zameranie, tak aby pri práci plne využil svoje danosti 


• podnikateľom a firmám pri nábore zamestnancov na všetkých úrovniach, pri zostavovaní tímov a dosiahnutie cieľov spoločnosti


Rovnako vďaka technike BAZI dokážem svojim klientom nájsť v ich životnej ceste prospešné obdobia ako aj obdobia výziev a pomocou koučingu ich spoločne zvládnuť.