• Darčekové poukážky
BAZI Konzultácia - základná analýza charakteristiky osobnosti človeka
Individuálna konzultácia BAZI s profesionálnym konzultantom čínskej metafyziky v trvaní 1 hodiny. Pomocou techniky BAZI sa určuje základná charakteristika tvojej osobnosti, tvoje silné stránky, ako aj priestor na rozvoj, skryté talenty a celkový potenciál. Rozborom získaš hlbšie poznanie svojich možností a talentov. Dozvieš sa, kedy máš vo svojom živote priaznivé obdobia, aby si naplno využil svoje silné stránky vo svoj prospech.
Finálna cena za konzultáciu závisí od dĺžky konzultácie.
107,00 € 107.0 EUR
BAZI - Astrologický rozbor na rok 2024
Ročný astrologický rozbor poskytne ti cenné informácie aké vplyvy, udalosti a príležitosti ťa čakajú roku 2024, tak aby si plne využil svoj potenciál. Dozvieš sa, kedy je najvhodnejšie obdobie na uskutočnenie tvojich plánov.
297,00 € 297.0 EUR
Kariérne poradenstvo a koučing
Individuálne kariérne poradenstvo a koučing pre deti aj dospelých s profesionálnym kariérnym poradcom v trvaní 1 hodiny zamerané na naštartovanie budúcnosti dieťaťa alebo pracovného života dospelého. Prostredníctvom poradenstva bez ohľadu na vek alebo vzdelanie objavíš svoj potenciál, riešenie na životné zmeny, či výzvy, s ktorými sa stretávaš počas pracovného a mimopracovného života.
Finálna cena za konzultáciu závisí od dĺžky konzultácie.
107,00 € 107.0 EUR
Koučing
Individuálny koučing s profesionálnym koučom v trvaní 1 hodiny, ktorý ti pomôže v relatívne krátkom čase efektívne naplniť stanovené ciele, prekonať prekážky a dosiahnuť požadované zmeny v osobnom alebo pracovnom živote.
Finálna cena za konzultáciu závisí od dĺžky konzultácie.
107,00 € 107.0 EUR
Príprava na pracovný pohovor
Individuálna príprava na pohovor. Pomôžem ti pripraviť sa na pracovný pohovor, pochopiť ako na pohovore predať svoje pracovné úspechy a vnútorný potenciál. Získaš dôležité vedomosti, aby si pracovný pohovor využil vo svoj prospech a odniesol si z neho informácie potrebné na prijatie rozhodnutia, či práca, na ktorú si reagoval je pre teba tá pravá. Spoločne vytvoríme životopis a motivačný list, vyskúšaš si ako pracovný pohovor prebieha.
Finálna cena za konzultáciu závisí od dĺžky konzultácie.
107,00 € 107.0 EUR