ČO JE PRACOVNÝ POHOVOR?

Pracovný pohovor je proces


ktorým zamestnávateľ zhodnocuje schopnosti, skúsenosti a osobné vlastnosti uchádzača o pracovné miesto. Ide o interaktívny rozhovor medzi zamestnávateľom a uchádzačom. Zvyčajne sa skladá z otázok a odpovedí, ktoré sa týkajú kvalifikácie, skúseností, motivácie a osobnosti uchádzača. Cieľom je zistiť, či je uchádzač vhodný pre konkrétne pracovné miesto, či sa hodí do pracovného kolektívu, a či spĺňa očakávania zamestnávateľa.

Pracovné pohovory môžu byť jednokolové alebo viackolové, individuálne alebo skupinové pohovory, osobné alebo telefonické, prípadne online.

 

Príprava na pracovný pohovor


Pracovný pohovor má dávať zmysel obom stranám a treba sa naň dobre pripraviť, aby si zapôsobil na personalistu a zvýšil svoju šancu na získanie pracovného miesta. ​Je to efektívny dialóg dvoch rovnocenných strán.

Vďaka príprave pochopíš, ako na pracovnom pohovore "predať" svoje pracovné úspechy a vnútorný potenciál.  Mojim cieľom je pomôcť ti uspieť na pracovnom pohovore na pozíciách, ktoré sú v súlade s tvojimi silnými stránkami a životnými hodnotami. Prostredníctvom kariérneho poradenstva a technike BAZI ti ukázať, v akej oblasti máš hľadať svoje uplatnenie, aby pri práci využil nie len svoje silné stránky, ale aj zručnosti, vzdelanie a záujmy. Rada ťa nasmerujem na cestu za tvojou vysnívanou prácou. 


two women sitting on leather chairs in front of table

Ako Ti viem pomôcť?

Vyskúšaš si, ako taký pracovný pohovor prebieha. Pripravím ťa na pohovor, aby si okrem iného pracovný pohovor využil vo svoj prospech, odniesol si z neho vedomosti potrebné na prijatie rozhodnutia, či práca, na ktorú si reagoval je pre teba tá pravá. 

Ukážem ti ako byť na stretnutí s potencionálnym zamestnávateľom autentický, ako zaujímavo hovoriť o svojich skúsenostiach a schopnostiach.  

Spoločne môžeme vytvoriť životopis, či napísať motivačný list. Na záver odo mňa dostaneš spätnú väzbu a prípadne ďalšie odporúčania ako pokračovať ďalej.

Stretnutie online

Kontaktuj ma