DRUHÉ KOLO POHOVORU – ČO TERAZ?

3. mája 2024 pomocou
DRUHÉ KOLO POHOVORU – ČO TERAZ?
Ing. Marianna Štrbíková, Marianna Štrbíková

V druhom kole sa kandidát stretáva so zástupcom oddelenia, na ktoré sa obsadzuje voľná pozícia spolu so zástupcom HR. Zvyčajne je to ten istý HR človek, ktorý s kandidátom absolvoval telefonický pohovor. Stretnutie môže byť osobné alebo online. Väčšinou trvá jednu hodinu. Netreba zabudnúť vypnúť si mobil. Nie je nič horšie, ak kandidátovi alebo niektorému zo zástupcov spoločnosti, začne počas pohovoru zvoniť mobil. Považujem to za určité prejavenie vzájomnej úcty a zabezpečenie plnej pozornosti.  

V tomto kole už prichádzajú na rad hlbšie otázky. Keď sa zástupca spoločnosti na začiatku pohovoru opýta, aby mu kandidát povedal niečo o sebe, nezaujímajú ho jeho súkromné veci alebo čo robí vo voľnom čase. Kandidát by mal hovoriť o svojich skúsenostiach, čo môže priniesť do tímu a pod. Je to ideálny priestor „predať sa“.  

Je vhodné, aby kandidát toto kolo nepodcenil a dobre sa na neho pripravil. Mať pripravené náležité otázky môže byť kľúčové k dosiahnutiu pozitívnemu výsledku. V mojej praxi som stretla mnoho úžasných kandidátov, ktorí túto časť podcenili a nepýtali sa otázky, ktoré ich zaujímali. Môže sa stať, že neskôr na ne už nebude priestor. Primerané sú otázky, ktoré súvisia s pracovnou pozíciou, očakávaniami, cieľmi na pozíciu a neposlednom rade pýtať sa, aký bude následný postup.  

Ak kandidát reaguje na juniornejšiu pozíciu, je možné, že práve absolvoval posledné kolo a spoločnosť sa rozhoduje medzi vhodnými kandidátmi.

V prípade seniornejšej role, spoločnosť sa rozhoduje, ktorý kandidát postúpi do ďalšieho kola.  O tom nabudúce.

Som Marianna Štrbíková

  • konzultantka čínskej metafyziky - techniky BAZI a  Mian Xiang
  • profesionálna koučka, členka SAKo
  • kariérna poradkyňa a mentorka, členka ALKP
  • HR konzultantka

Úspešne klientov pripravím na pracovný pohovor. Pomáham im spoznať samých seba a nájsť cestu k spokojnému životu. 


 

ZdieľaJ tento príspevok
Archivovať