PRACOVNÝ POHOVOR = NOČNÁ MORA

2. mája 2024 pomocou
PRACOVNÝ POHOVOR = NOČNÁ MORA
Ing. Marianna Štrbíková, Marianna Štrbíková

Téma pracovný pohovor je stále veľmi aktuálna. Ako HR som často vyberala nových zamestnancov do spoločnosti, v ktorej som pracovala. Nie vždy kandidát zanechal dobrý dojem. Poďme si dnes povedať viac o pohovoroch.

Výberové konanie môže mať viac kôl. Zvyčajne sa začne prvým kolom, ktoré je telefonické. HR si zvyčajne robí takzvaný „screening“ kandidáta. V tejto fáze si HR zvyčajne preveruje kandidátovu motiváciu, dôvod prečo si hľadá nové zamestnanie, termín nástupu a jeho mzdové očakávania.  V tejto časti výberového konania sa HR často pýta kandidáta aj otázku, čo si naštudoval o spoločnosti, do ktorej reagoval na pozíciu. Prirodzene tiež nemôžu chýbať otázky ohľadne kandidátových skúseností. Keď kandidát zaujme, pokračuje sa druhým kolom.

O tom čo sa deje na druhom kole aj ako sa naň pripraviť, niekedy nabudúce.

 

Som Marianna Štrbíková

  • konzultantka čínskej metafyziky - techniky BAZI a  Mian Xiang
  • profesionálna koučka, členka SAKo
  • kariérna poradkyňa a mentorka, členka ALKP
  • HR konzultantka

Úspešne klientov pripravím na pracovný pohovor. Pomáham im spoznať samých seba a nájsť cestu k spokojnému životu. ZdieľaJ tento príspevok
Archivovať