AKO SI ŽIVOTOPISOM NEZNIČIŤ POZVÁNKU NA POHOVOR?

24. mája 2024 pomocou
AKO SI ŽIVOTOPISOM NEZNIČIŤ POZVÁNKU NA POHOVOR?
Ing. Marianna Štrbíková, Marianna Štrbíková

Už viete, čo je pre personalistu v životopise dôležité, ako má správne CVčko vyzerať, aké osobné údaje uvádzať. Ale akú úlohu hrajú v životopise záujmy, zručnosti? A ako si nezničiť šance na pohovor?

Otázka uvádzania alebo neuvádzania záujmov a zručností je ďalšou otázkou, s ktorou sa na mňa moji klienti často obracajú. Táto časť nie je povinná, je to niečo navyše, čím kandidát môže o sebe povedať viac a ukázať svoju ľudskú tvár. V praxi sa bežne naskytne situácia, že koníček sa časom stane profesiou. Aj pre tieto prípady je vhodné ich do životopisu doplniť.

Záujmy dokážu napríklad poukázať na osobnosť uchádzača, či je tímový hráč, alebo skôr individualista. Rovnako pri absolventoch pomôžu rozpoznať ich motiváciu.

Pri uvádzaní zručností, nie je jednoznačná odpoveď, ak ich kandidát uvedie, mali by byť relevantné k danej pozícií.

Ďalším nedostatkom je uvádzanie svojich skúsenosti v nie úplne jasnej, ale skôr vo všeobecnej rovine.

Aké sú časté príčiny, prečo uchádzač nie je pozvaný na pohovor? Určite gramatické chyby. Akokoľvek vypracované CV s gramatickými chybami je veľkým výkričníkom pre personalistu. Ďalej sú to neaktuálne, nepravdivé informácie.

Ak sa kandidát rozhodne k životopisu priložiť fotografiu, mala by ho reprezentovať. Fotografia s pohárom šampanského v ruke, alebo z výletu, nie je úplne vhodná. Mala by primárne zachytávať tvár a byť vhodná k profesii, na ktorú sa uchádzač hlási.

Čo dodať na záver? Ak sa kandidát bojí, že v CVčku niečo opomenie uviesť, môže použiť niektorú z verejne prístupných šablón na webe. Avšak netreba zabudnúť na vlastnú kreativitu, nie vždy je správne iba na slepo vyplňovať šablónu podľa návodu. Personalista ocení, ak sa kandidát zo svojim životopisom pohrá a odlíšil sa od ďalších uchádzačov.

Máte otázky, čo uviesť alebo neuviesť v životopise?

Som Marianna Štrbíková

  • konzultantka čínskej metafyziky - techniky BAZI a  Mian Xiang
  • profesionálna koučka, členka SAKo
  • kariérna poradkyňa a mentorka, členka ALKP
  • HR konzultantka

Úspešne klientov pripravím na pracovný pohovor. Pomáham im spoznať samých seba a nájsť cestu k spokojnému životu.

ZdieľaJ tento príspevok
Archivovať