AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE UVIESŤ V ŽIVOTOPISE?

21. mája 2024 pomocou
AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE UVIESŤ V ŽIVOTOPISE?
Ing. Marianna Štrbíková, Marianna Štrbíková

Na personálne oddelenie sa denne doručí niekoľko životopisov. Ako si kandidát dokáže zabezpečiť, že ten jeho bude pravý? Životopis má byť jednoduchý, prehľadný, štruktúrovaný, nie príliš stručný ani príliš rozsiahly. Prvé pozretie životopisu trvá HR pár sekúnd, v lepšom prípade minút. Ak personalistu CV zaujme, odloží si ho a vráti sa k nemu neskôr. Práve preto je dôležité zanechať pozitívnu stopu.

Životopis je určitá prezentácia kandidáta. Prehľadnosť a správna štruktúra CVčka je kľúčová a zabezpečí, že sa v ňom personalista bude ľahko orientovať a zároveň si uchádzač zvýši šancu pozvania na pracovný pohovor.

V mojej praxi sa často stretávam s otázkou aké osobné údaje uvádzať v životopise. Meno a priezvisko, kontaktné údaje, vzdelanie a profesijné skúsenosti sú jednoznačné, tie tam jednoducho musia byť. Ako sú na tom ďalšie osobné údaje? Dátum narodenia, presná adresa, či informácie o materskej alebo rodičovskej dovolenke, tieto nie sú povinné. Avšak téma rodičovstva a detí sa môže v rámci diskusie na pohovore objaviť. HR sa na ňu priamo neopýta.  

A načo by uchádzač o zamestnanie určite nemal zabudnúť? Kandidát, ktorý posiela svoj životopis priamo do spoločnosti, či už mailom alebo poštou nesmie opomenúť priložiť súhlas s GDPR. Ak súhlas nie je súčasťou životopisu, žiaľ spoločnosť musí CV skartovať. Platí to aj v prípade, ak by kandidát úplne napĺňal požiadavky na pozíciu. Aj takáto „malá“ nepozornosť môže zruinovať uchádzačove šance na pohovor.  

Aké zručnosti a záujmy uviesť v životopise a ako si nezničiť pozvánku na pracovný pohovor. O tom bude nasledovný post.

Som Marianna Štrbíková

  • konzultantka čínskej metafyziky - techniky BAZI a  Mian Xiang
  • profesionálna koučka, členka SAKo
  • kariérna poradkyňa a mentorka, členka ALKP
  • HR konzultantka

Úspešne klientov pripravím na pracovný pohovor. Pomáham im spoznať samých seba a nájsť cestu k spokojnému životu.

ZdieľaJ tento príspevok
Archivovať

Read Next
ŽIVOTOPIS