Ing. Marianna Štrbíková

Informácia o Ing. Marianna Štrbíková inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Elektronický obchod
Predávajte svoje výrobky online
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Poznámky
Zorganizovať prácu pomocou poznámok

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Slovenčina - Účtovníctvo