Čo je čínska metafyzika?

10. januára 2024 pomocou
Čo je čínska metafyzika?
Ing. Marianna Štrbíková, Marianna Štrbíková

Čínska metafyzika sa vzťahuje k tradíciám a filozofickým systémom, ktoré vznikli v Číne a sú zamerané na otázky týkajúce sa existencie, reality, a ľudskej bytosti. Jej cieľom je dosiahnuť harmóniu, rovnováhu a prosperitu v živote prostredníctvom pochopenia a uplatňovania týchto princípov. V rámci čínskej kultúry existuje viacero filozofických prúdov a názorov, ktoré sa môžu považovať za čínsku metafyziku.

Celkovo vzaté, čínska metafyzika je veľmi pestrá a zahrnuje rôzne prístupy k otázkam týkajúcim sa ľudskej existencie, spoločenského poriadku a vzťahu k prírode. Je dôležité si uvedomiť, že v rámci čínskej filozofie existuje mnoho škôl a prúdov, a tieto názory sa môžu medzi sebou líšiť. 

Cieľom čínskej metafyziky je dosiahnuť harmóniu, rovnováhu a prosperitu v živote prostredníctvom pochopenia a uplatňovania týchto princípov.

Základným prvkov v čínskej filozofii a metafyzike je koncept Yin a Yang. Predstavuje dualitu a vzájomnú závislosť protichodných síl a princípov. Potom sem patrí aj Kniha premien tiež známa ako Yi Jing, ktorá patrí k najstarším čínskym klasickým textom. Používa sa ako nástroj na predpovedanie udalostí. Ďalšou všeobecne známou technikou je Feng Shui, ktorá sa zaoberá harmonizáciou životnej energie čchi v priestore a čase. Feng shui znamená vietor a voda, sú to dva základné prvky, ktoré ovplyvňujú pohyb a kvalitu čchi. 

Patria sem aj iné menej známe techniky ako BaZI, Qi Men Dun Jia, Date Selection, Mien Shiang. Mojou obľúbenou technikou je BAZI. O nej niekedy nabudúce :)

Som Marianna Štrbíková

  • konzultantka čínskej metafyziky - techniky BAZI
  • profesionálna koučka, členka SAKo
  • kariérna poradkyňa a mentorka
  • HR konzultantka
Pomáham klientom spoznať samých seba a nájsť cestu k spokojnému životu. ZdieľaJ tento príspevok
Archivovať